Sessió JGL 2021/29 Ordinària de Junta de Govern Local del 7 de setembre de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 07/09/2021 13:30h Publicat el: 16/09/21 12:37h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/28 Ordinària 27/07/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Declarar d’especial interès les obres amb llicència OMA2100014 a l’Institut Escola Sant Esteve, C Prat de la Riba 21
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1   Atorgar llicència d'obres per a l'execució de línia subterrània de BT a 400V per variant des del CDSA50508 de 25 m al C. Balcó, 29 - Ref. 341353
3.2   Atorgar llicència d'obra per l'execució de línia aèria de baixa tensió a 400V per un provisional d'obres de 4,6 KW del del C.D. BU445 - Ref. 269823 al C. Serra de Sant Feliu, 40.
3.3   Llicència d'obres per la Via pública 2021-11061 vinya del cargol
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1   Aprovar la modificació del contracte de subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, de fonts connectades a la xarxa d’aigua amb sistema d’osmosi inversa, amb instal·lació, higienització, manteniment i desinstal·lació inclosos, destinades a equipaments municipals prevista en el PCAP consistent a subministrar una font per a l’edifici Espai Tolrà, CONT2000103
 5.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo