Sessió JGL 2021/28 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 de juliol de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 27/07/2021 13:30h Publicat el: 09/09/21 11:37h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/27 Ordinària 20/07/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovació conveni gestió forestal Associació propietaris forestals i BOSCAT
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100011, ctra. Sentmenat 116 L1 (plaça Canigó L2)
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2000037, Av. Sant Esteve 80-82 i C. Montcada 47-51
2.4 Concedir llicència d'obres majors OMA2100016, C. Pedrissos núm. 12B, bx-4
2.5 Acceptar el desistiment de la comunicació prèvia de primera ocupació de la llicència d'obres majors OMA1900012, C. Aragó 1-9
3.- Regidoria de Cicles de Vida
3.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració  de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, l’Escola d’Educadors/es de Creu Roja Joventut per a la realització de les pràctiques de l’alumna Judit Rabat García, dels curs de Monitor/a d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.
4.- Regidoria d'Economia
4.1 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Atenció Social, Diversitat i Polítiques Inclusives
4.2 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Salut Animal
4.3 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Gent Gran
4.4 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Medi Ambient
4.5 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Educació
4.6 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Joventut
4.7 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Feminisme
4.8 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cultura
4.9 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Esports
4.10 Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cooperació, Solidaritat, Nova Ciutadania i Voluntariat (activitats de sensibilització)
4.11 Aprovació concessió subvenció a Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Castellar del Vallès
4.12 Aprovació concessió subvenció a Servei a la Natura de Castellar del Vallès
4.13 Aprovació concessió subvenció a Agrupació de Defensa Forestal de Castellar del Vallès
4.14 Aprovació concessió subvenció a Parròquia de Sant Esteve en Castellar del Vallès (Càritas Castellar)
4.15 Aprovació concessió subvenció a Fundació Privada Atendis
4.16 Aprovació concessió subvenció a Suport Castellar Salut Mental
4.17 Aprovació concessió subvenció a Associació Coral Pas a Pas
4.18 Aprovació concessió subvenció a Associació de Neurorehabilitació Pediàtrica Integral Sala Puigverd
4.19 Aprovació concessió subvenció a Vilabarrakes
4.20 Aprovació concessió subvenció a Associació de la Germandat de Jubilats i Pensionistes de Castellar del Vallès
4.21 Aprovació concessió subvenció a Associació Centre d'Estudis de Castellar del Vallès - Arxiu d'Història
4.22 Aprovació concessió subvenció a Antonio Martínez Andreo (Museu de l'Antoni)
4.23 Aprovació concessió subvenció a Associació Club Cinema Castellar Vallès
4.24 Aprovació concessió subvenció a Grup Il·lusió
4.25 Aprovació concessió subvenció a Unió Esportiva Castellar
4.26 Aprovació concessió subvenció a Club Bàsquet Castellar
4.27 Aprovació concessió subvenció a Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal de Castellar del Vallès
4.28 Aprovació concessió subvenció a Associació de Comerciants de Castellar del Vallès
4.29 Aprovació concessió subvenció a Associació d'Empresaris de Castellar del Vallès
4.30 Aprovar Programa complementari de suport a l'escolarització de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu, per al segon i tercer trimestres del curs 2020/2021
5.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo