Sessió PLE 2021/8 Ordinària de Ple Municipal del 20 de juliol de 2021

Ple Municipal - Ordinària 20/07/2021 19:00h Publicat el: 30/09/21 09:27h

Observacions de la sessió:

a)   Part resolutiva
1.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari al 20 de juliol de 2021
2.- Aprovació acta anterior
PLE2021/7 Ordinària 29/06/2021
3.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la número 754 a la 858)
4.- Donar compte informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.
5.- Reconeixement a la Comunitat Educativa
6.- Aprovació Festes locals any 2022
7.- Continuar l’adhesió a la Xarxa de Ciutats Amigables amb les Persones Grans promogut per l’Organització Mundial de la Salut, i aprovar el Pla d’acció anomenat ‘Castellar del Vallès Ciutat Amiga de les Persones Grans’ fins l’any 2024.
8.- Assumptes sobrevinguts
b)   Part deliberativa i de control
9.- Moció presentada pel grup municipal JxC - Aplicació de mesures urgents en la lluita contra l'atur juvenil
10.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - per incorporar la perspectiva de gènere en els pressupostos municipals
11.- Moció presentada pel Grup Municipal d'ERC - per l'eliminació del cablejat de les façanes dels edificis i el soterrament del cablejat aeri
12.- Moció presentada pel grup municipal per fer de castellar un municipi accessible i educador mitjançant la introducció de pictogrames en l’entorn urbà
13.- Proposicions i mocions sobrevingudes
14.- Precs i preguntes
Convocatòria
Acta
Google+
  0h 01' 32'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 03' 09'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 13' 40'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 52' 57'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  2h 02' 07'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  2h 02' 20'' 0 Intervencions Copia hipervincle