Sessió JGL 2021/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 de juliol de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 20/07/2021 13:30h Publicat el: 09/09/21 11:38h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior

JGL2021/26 Ordinària 13/07/2021

2.- Regidoria de Projectes Urbans

2.1 Aprovar llicència de divisió horitzontal IUR2100019, Rd. Tolosa 2-4

2.2 Aprovar la llicència d'obres majors OMA2100012, Ptge Mercè Rodoreda 28

2.3 Aprovar inicialment el projecte d'obres de Millora de places (Plaça Major i Plaça Emili Altimira)

3.- Regidoria de Transició Ecològica

3.1 Proposta incorporació de titular amb llicència de taxi núm. 5 al conveni TAD.

4.-Regidoria de Serveis Generals

4.1 Obres de renovació de paviments a les àrees residencials del municipi de Castellar del Vallès (CONT2100082)

5.- Regidoria d'Economia

5.1 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0001

5.2 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0002

5.3 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0003

5.4 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0004

5.5 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0005

5.6 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0006 

5.7 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0007

5.8 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0008

5.9 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0009

5.10 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0010

5.11 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0011

5.12 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0012

5.13 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0013

5.14 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0014

5.15 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0015

5.16 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0017

5.17 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0018

5.18 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0019

5.19 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0020

5.20 Aprovació justificació àmbit Cultura 20/D7/0021

5.21 Aprovació justificació àmbit Cooperació, Solidaritat, Nova ciutadania i Voluntariat 20/C9/0001

5.22 Aprovació justificació àmbit Cooperació, Solidaritat, Nova ciutadania i Voluntariat 20/C9/0002

5.23 Aprovació justificació àmbit Cooperació, Solidaritat, Nova ciutadania i Voluntariat 20/C9/0003

5.24 Aprovació justificació àmbit Cooperació, Solidaritat, Nova ciutadania i Voluntariat 20/C9/0004

5.25 Aprovació justificació àmbit Joventut 20/C5/0001

5.26 Aprovació justificació àmbit Joventut 20/C5/0002

5.27 Aprovació justificació àmbit Joventut 20/C5/0003

5.28 Aprovació justificació àmbit Gent Gran 20/C8/0001

5.29 Aprovació justificació àmbit Gent Gran 20/C8/0002

5.30 Aprovació justificació àmbit Feminisme 20/C10/0001

5.31 Aprovació justificació àmbit Feminisme 20/C10/0002

5.32 Aprovació justificació àmbit Feminisme 20/C10/0003

5.33 Donar per justificada subvenció a Parròquia de Sant Esteve en Castellar del Vallès (Càritas Castellar), codi 20/C4/0013

5.34 Donar per justificada subvenció a Cruz Roja Española, codi 20/C4/0015

5.35 Donar per justificada subvenció a Suport Castellar Salut Mental, codi 20/C4/0016

5.36 Donar per justificada subvenció a Associació Centre d'Estudis de Castellar del Vallès - Arxiu d'Història, codi 20/D7/0022

5.37 Donar per justificada subvenció a Unió Esportiva Castellar, codi 20/D8/0017

6.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans

6.1 Autoritzar la compatibilitat activitat privada a la funcionària Olga Rovira Cabanyes

7.- Assumptes sobrevinguts

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo