Sessió JGL 2021/26 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de j...

Sessió JGL 2021/26 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 de juliol de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 13/07/2021 13:30h Publicat el: 21/07/21 09:43h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/25 Ordinària 06/07/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Canvi no substancial exp.20051927 Paratge de Vallsallent Ctra.1415 pq 24.9
2.2 Concedir llicència de parcel·lació i divisió horitzontal IUR2000077, C. Puig de la Creu 41-43
2.3 Concedir llicència de parcel·lació IUR2100063, C. Matadepera 8-10
2.4 Concedir llicència de parcel·lació IUR2100064, C. Matadepera 14-16
2.5 Aprovar el projecte d’operació jurídica complementària de la reparcel·lació  referent al Pla de millora urbana “Can Carner Sud” PMU-02
2.6 Concedir llicència d'obres majors OMA2100004, Ptge. Can Messeguer 1
3.- Regidoria d'Economia
3.1 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0001
3.2 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0002
3.3 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0003
3.4 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0004
3.5 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0005
3.6 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0006
3.7 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0007
3.8 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0008
3.9 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0009
3.10 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0010
3.11 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0011
3.12 Aprovació justificació Atenció social, Diversitat i Polítiques Inclusives 20/C4/0012
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta