Sessió JGL 2021/25 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 de juliol de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 06/07/2021 13:30h Publicat el: 14/07/21 12:54h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/24 Ordinària 29/06/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar l'alta de llicència de gual al C. conca de Barberà, 9 (7) ref. cadastral 4159208DG2045N0001MK
2.2 Aprovar inicialment el projecte d'obres de camí bici al T.M. de Castellar del Vallès paral·lel a la Carretera B-124, des del carrer Sant Feliu fins BV-1249 i Sant Feliu del Racó.
2.3 Aprovar inicialment el projecte d'obres d'implantació d'un sistema de videovigilància per a lectura de matrícules als polígons industrials de Castellar del Vallès
2.4 Aprovar inicialment el projecte d'obres de Rehabilitació de les façanes, coberta i exteriors de la Torre del Pont.
2.5 Aprovar baixa llicència de gual del C. Ali Bei, 20
2.6 Aprovar l'ampliació de l'entrada i unificar les dues entrades actuals en una de la llicència de gual de la Ronda Tolosa, 24 cantonada Garrotxa, 10
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Adjudicar el Servei d’impressió i d’encartament de publicacions publicitàries o comercials del setmanari municipal d’informació L’Actual, per procediment obert i tramitació ordinària, CONT2100037
4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Atorgar llicència d'obres per a l'execució de línia subterrània de baixa tensió a 400V per a nou subministrament de 9,2Kw des del C.D. BU106 al C. Sant Miquel de Toudell, 7
4.2 Atorgar llicència per a l'execució de línia subterrània de baixa tensió a 400V per un provisional d'obres de 5,75Kw des del C.D. BU492 a l'Av. Cant Font, 29.
5.- Regidoria d'Economia
5.1 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0001
5.2 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0002
5.3 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0003
5.4 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0005
5.5 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0010
5.6 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0012
5.7 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0015
5.8 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0016
5.9 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0004
5.10 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0006
5.11 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0007
5.12 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0008
5.13 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0009
5.14 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0011
5.15 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0013
5.16 Aprovació justificació subvenció d'esports 20/D8/0014
5.17 Aprovació justificació subvenció de salut animal 20/C2/0001
5.18 Aprovació justificació subvenció de salut animal 20/C2/0002
5.19 Aprovació justificació subvenció d'educació 20/C1/0001
5.20 Aprovació justificació subvenció d'educació 20/C1/0002
5.21 Aprovació justificació subvenció d'educació 20/C1/0003
5.22 Aprovació justificació subvenció d'educació 20/C1/0004
5.23 Aprovació justificació subvenció d'educació 20/C1/0005
5.24 Aprovació justificació subvenció d'educació 20/C1/0006
5.25 Aprovació justificació subvenció d'educació 20/C1/00007
5.26 Aprovació justificació subvenció d'educació 20/C1/0008
5.27 Aprovació justificació subvenció de Medi Ambient 20/A5/0001
5.28 Aprovació justificació subvenció de Medi Ambient 20/A5/0002
5.29 Aprovació justificació subvenció de Medi Ambient 20/A5/0003
6.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo