Sessió PLE 2021/7 Ordinària de Ple Municipal del 29 de juny de 2021

Sessió PLE 2021/7 Ordinària de Ple Municipal del 29 de juny de 2021

Ple Municipal - Ordinària 29/06/2021 19:00h Publicat el: 06/08/21 13:53h

Observacions de la sessió:

a)   Part resolutiva
1.    Aprovació acta Anterior
PLE2021/6 Ordinària 25/05/2021
2.    Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la número 579 a la 753)
3.    Donar compte al Ple de l'acord de la Junta de govern local en sessió del 15 de juny de 2021 en relació a les Resolucions fermes recaigudes en els recursos contenciosos interposats contra l'aprovació definitiva del POUM i el PLA ESPECIAL DE BENS A PROTEGIR de Castellar del Vallès
4.    Iniciar el servei de neteja d'escoles, d'edificis municipals i equipaments esportius de Castellar del Vallès (CONT2000097)
5.    Aprovar la rectificació i actualització de l’Inventari municipal de béns, drets i obligacions a data 31 de desembre de 2020.
6.    Inadmetre recurs de reposició contra l'aprovació definitiva de la modificació de crèdit núm. 1/2021 del pressupost de l'ajuntament
7.    Resoldre reclamacions i aprovar definitivament la modificació de crèdit núm. 2/2021 del pressupost de l'ajuntament
8.    Aprovació provisional modificació puntual POUM 3 (MPPOUM3)
9.    Aprovació inicial modificació puntual POUM 4 (MPPOUM4)
10. Aprovació provisional del Pla Especial del Nucli Antic 
11. Aprovació inicial del conveni urbanístic per a la modificació de la qualificació urbanística de les finques del carrer Itàlia 1 i 5
12. Aprovació de sol·licitud de declaració d’àrea amb mercat tens d’habitatge a Castellar del Vallès
13. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació (Administració de la Generalitat de Catalunya) i l’Ajuntament de Castellar del Vallès per l’execució de les obres d’ampliació de l’Escola Sant Esteve per acollir l’Institut Escola Sant Esteve a aquest municipi, així com el seu Annex.
14. Aprovar l'adhesió de l’Ajuntament de Castellar del Vallès a la Xarxa de Municipis LGTBI de Catalunya.
15. Assumptes sobrevinguts
b)   Part deliberativa i de control
16. Moció presentada pel grup municipal JxC per instar al govern municipal a donar exemple en el canvi de paradigma energètic
17. Moció presentada pel grup municipal d'ERC - manifest per recuperar l'energia
18. Moció presentada pel grup municipal JxC per demanar millores en el manteniment i la seguretat dels diferents nuclis descentralitzats
19. Moció presentada pel grup municipal Som de Castellar-PSC sobre les armes nuclears i de suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears
20. Moció presentada pel grup municipal de Cs - pel rebuig dels indults als polítics condemnats per sedició i malversació de fons públics pels fets succeïts a Catalunya derivats del procés.
21. Moció presentada pel grup municipal d'ERC - en contra dels tancaments de sucursals bancàries i els acomiadaments massius.
22. Proposicions i mocions sobrevingudes
23. Precs i preguntes
  Anar als documents
  0h 05' 26'' 0 Intervencions
  1h 20' 59'' 4 Intervencions
  1h 28' 48'' 2 Intervencions
  2h 39' 00'' 0 Intervencions
  4h 22' 00'' 0 Intervencions
  4h 22' 06'' 1 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta