Sessió JGL 2021/24 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 de j...

Sessió JGL 2021/24 Ordinària de Junta de Govern Local del 29 de juny de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 29/06/2021 13:30h Publicat el: 09/07/21 14:43h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/23 Ordinària 22/06/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Aprovar la correcció de l'error en el número de vehicles per entrada del gual del C. Santa Rosa 9
3.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
3.1 Aprovar la minuta de l’acord de confidencialitat i accés a dades per compte de tercers conveni marc de col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb Creu Roja Espanyola (Comitè Local de Sentmenat), per al desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social pels anys 2021 a 2024.
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Iniciar la licitació del contracte de Serveis per la redacció d'un inventari de camins del terme municipal de Castellar del Vallès (CONT2100060)
4.2 Iniciar la licitació del contracte d'obres de millora dels ferms al municipi de Castellar del Vallès (Lot 1 i Lot 2) (CONT2100063)
4.3 Iniciar la licitació del contracte de servei de  manteniment de les instal·lacions tèrmiques dels edificis municipals de Castellar del Vallès (CONT2100067)
4.4 Iniciar les obres ampliació de la Biblioteca Antoni Tort Fase 1 (C/Hospital) (CONT2100081)
4.5 Iniciar licitació per a la Concessió administrativa d’ús privatiu de bé de domini públic per a la instal·lació i explotació de diverses atraccions de fira per a la Festa Major, Festa de Nadal i Festa de Primavera, mitjançant procediment obert simplificat abreujat (CONT2100084)
4.6 Adjudicar el contracte de control del benestar dels animals de companyia a la via pública del municipi de Castellar del Vallès mitjançant la seva recollida i acolliment (CONT2100039)
4.7 Aprovar la segona pròrroga extraordinària del contracte de serveis de recollida , acollida i manteniment  d'animals de companyia abandonats, perduts o ensalvatgits de la vila (CONT170001) fins a la formalització del contracte CONT2100039
5.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta