Sessió JGL 2021/23 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de juny de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 22/06/2021 13:30h Publicat el: 01/07/21 09:31h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/22 Ordinària 15/06/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Declarar que és procedent aplicar la bonificació del l'ICIO a les obres amb llicència OMe 2019/450, Passeig 63
2.2 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres majors OMA2000023, C. Doctor Pere Portabella 42
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2000026, C. Arbreda 80-92
2.4 Concedir llicència parcial de primera ocupació de la llicència d'obres majors OMA1700002, locals 2 i 3 del Passeig Tolrà 18-20A-20B i Passeig de la Plaça Major 7
3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Aprovar l'adhesió a Acord marc de subministrament energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03) i contractació del subministrament energia elèctrica dels punts de subministrament (CUPS) del Lot 1 Baixa tensió de menys de 15 kW i Lot 2 Baixa tensió de més de 15 kW, CONT2100061
4.- Regidoria de Treball
4.1 Aprovar la minuta dels convenis de col·laboració, per part de l’Ajuntament de Castellar del Vallès per a la formació pràctica en centres de treball del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) pel programa FOAP 2020-2021.
5.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo