Sessió JGL 2021/22 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de juny de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 15/06/2021 13:30h Publicat el: 29/06/21 14:34h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/21 Ordinària 08/06/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100006, C. Arbreda 20
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2100001, C. Romaní 10
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2100003, C. Sabadell 28
2.4 Denegar sol·licitud de baixa de gual al C. Dr. Pere Portabella, 5D
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Aprovar llicència d'obra per a obertura de 8 mts de rasa 8 mts  al carrer Segarra, 15, REF 229530.
3.2 Aprovar llicència d'obres d'obertura de rasa de 10 metres C. Suècia, 1  Ref. 310693
3.3 Aprovar llicència d’obres per a l'execució de línia aèria de baixa tensió al C. Major, 104-108 - Ref. 324920
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Disposar l'Adhesió a l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04) de l'ACM i contractar a l'adjudicatària del Lot 13-ROMACAR ABS SL per subministrar en la modalitat de compra 1 vehicle FORD TRANSIT VAN (HíBRIDA GRAN) i accessoris, CONT2100076
4.2 Disposar l'adhesió a l'Acord marc de subministrament de maquinària tècnica i elements de transport i de serveis de manteniment amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.04) de l'ACM i contractar a l'adjudicatària del Lot 10-ROMAUTO GRUP CONCESSIONARIS SL per subministrar en la modalitat de compra 3 vehicles NISSAN ENV200 40KW (FURGó ELèCTRIC PETIT) i accessoris, CONT2100077
5.- Regidoria d'Activitat Econòmica
5.1 Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès, la Cecot i Asemca - Vallès solar
6.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo