Sessió JGL 2021/20 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 de ju...

Sessió JGL 2021/20 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 de juny de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 01/06/2021 13:30h Publicat el: 09/06/21 14:42h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/19 Ordinària 25/05/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2100007, C. Can Sallent 12
3.- Regidoria d’Educació
3.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració institucional de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès en la participació en el projecte “Campus ítaca” en la Universitat Autònoma de Barcelona, per l’any 2021.
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Iniciar la licitació de les obres de reurbanització i supressió de barreres arquitectòniques a l'eixample de Castellar del Vallès (CONT2100055), lots 2 i 3
5.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta