Sessió PLE 2021/6 Ordinària de Ple Municipal del 25 de maig de 2021

Sessió PLE 2021/6 Ordinària de Ple Municipal del 25 de maig de 2021

Ple Municipal - Ordinària 25/05/2021 19:00h Publicat el: 01/07/21 13:56h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva
1.- Aprovació acta Anterior
PLE2021/5 Ordinària 27/04/2021
2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la número 461 a la 578)
3.- Donar compte relació contractació d'urgència.
4.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, primer trimestre de 2021
5.- Aprovar inicialment la modificació de crèdit núm. 2/2021 del pressupost de l'ajuntament
6.- Aprovar la continuïtat de l’adhesió al Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) que porta a terme el Consell Comarcal del Vallès Occidental.
7.- Assumptes sobrevinguts
b) Part deliberativa i de control
8.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - Modificació criteris de tributació de la renda del 2020
9.- Moció del grup municipal C'S per a la creació d'una Mesa d'avaluació local dels projectes municipals finançats a través dels Fons Europeus i el programa REACT-UE
10.- Moció presentada pel grup municipal ERC Espai d’esbarjo i socialització de gossos
11.- Proposicions i mocions sobrevingudes
12.- Precs i preguntes
 
  Anar als documents
  0h 00' 43'' 0 Intervencions
  0h 01' 35'' 1 Intervencions
  0h 33' 19'' 0 Intervencions
  1h 07' 10'' 0 Intervencions
  1h 07' 17'' 20 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta