Sessió JGL 2021/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 de m...

Sessió JGL 2021/18 Ordinària de Junta de Govern Local del 18 de maig de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 18/05/2021 13:30h Publicat el: 25/05/21 14:35h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/17 Ordinària 11/05/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Aprovar l’alta de la llicència del gual de la finca situada al carrer Santa Rosa 9
2.2   Donar de baixa el gual del C. Pl. Europa, 7 Bx 1a
2.3   Aprovar modificar dades registre de guals expedient GUALS-GUA1302262 - C. Carrasco i Formiguera, 2  Bx 2a
2.4   Aprovar baixa llicència de gual del Passatge de la Virreina, 4
2.5   Aprovar la correcció de l'error en les característiques de la llicència d'obres OMA1800019, Ctra. Sentmenat 14
2.6   Concedir llicència de parcel·lació IUR2100012, C. Nou 65 i Fidel Guasch 10-16
2.7   Aprovar el projecte d'obra de "Canvi de plaques de policarbonat de la claraboia de l'Espai Tolrà".
2.8   Aprovar projecte d'obra de "Renovació i millora de la senyalització vertical en les urbanitzacions de la població de Castellar del Vallès"
2.9   Aprovar la correcció de l'error en les característiques de la llicència de parcel·lació IUR2100009, C. Can Sallent 14 i C. Serra Barona 1
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1   Corregir acord de JGL de data 20 d'abril de 2.021, núm. Exp. 3043-2021/406
4.- Regidoria d'Economia
4.1   Aprovació reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021
5.- Assumptes sobrevinguts
 
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta