Sessió JGL 2021/17 Ordinària de Junta de Govern Local del 11 de m...

Sessió JGL 2021/17 Ordinària de Junta de Govern Local del 11 de maig de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 11/05/2021 13:30h Publicat el: 19/05/21 08:53h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/16 Ordinària 04/05/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Autoritzar la pròrroga extraordinària de la llicència d'obres O-050127, C. Bullidors 60
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2000025, C. Forn de Raig 23-25
2.3 Declarar procedent la bonificació de l'ICIO de la llicència d'obres menors OMe 2020/21, C. Can Oliver s/n
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Aprovar llicència d'obertura de rasa C. Repòs, 21
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Adjudicar el contracte de serveis de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions i equipament municipals de Castellar del Vallès (CONT2100021)
4.2 Aprovar la primera pròrroga del Servei de fotografia de l’ajuntament, procediment Obert, tramitació Ordinària, CONT1900065
5.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta