Sessió JGL 2021/16 Ordinària de Junta de Govern Local del 4 de maig de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 04/05/2021 13:30h Publicat el: 12/05/21 10:43h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/15 Ordinària 27/04/2021
2.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
2.1  Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb Creu Roja Espanyola (Comitè Local de Sentmenat), per al desenvolupament d’accions conjuntes d’interès públic i social pels anys 2021 a 2024, així com l’ Addenda per aquest 2021 amb les seves fitxes d’actuacions.
3.- Regidoria de Projectes Urbans
3.1  Aixecar la suspensió de la llicència d'obres OMA1900030, C. Can Sallent 6
3.2 Aprovar les segones modificacions substancials de la llicència d'obres majors OMA1800019, Ctra. Sentmenat 14
3.3  Concedir llicència d'obres majors OMA2100002, C. Ginesta 19
3.4  Aprovar l'alta de la llicència de gual del C. Dr. Ferran, 26
4.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
4.1 Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per a proveir en propietat una plaça vacant de caporal, torn promoció interna, prevista OPO 2021.
5.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo