Sessió PLE 2021/5 Ordinària de Ple Municipal del 27 d'abril de 2021

Ple Municipal - Ordinària 27/04/2021 19:00h Publicat el: 29/04/21 12:59h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva

1.- Aprovació acta Anterior

PLE2021/4 Ordinària 30/03/2021

2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la número 352 a la 460)

3.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per l'ocupació temporal de domini públic

4.- Assumptes sobrevinguts

b) Part deliberativa i de control

5.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - per a declarar Castellar del Vallès amic de la lactància materna 

6.- Moció presentada pel grup municipal SOM DE CASTELLAR-PSC per posar noms de dones en el nomenclàtor de Castellar del Vallès

7.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Evitar tancament Escola Bressol 

8.- Moció presentada pel grup municipal de SOM CASTELLAR-PSC - Per preservar les activitats culturals durant el nou confinament comarcal

9.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - Modificació criteris de tributació de la renda del 2020

10.- Moció presentada pel grup municipal de JxC - promoure una millor gestió dels ERTOs

11.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC per a la sostenibilitat energètica al municipi

12.- Proposicions i mocions sobrevingudes

13.- Precs i preguntes

 

Convocatòria
Google+
  No hi ha índex de vídeo