Sessió JGL 2021/15 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 d'ab...

Sessió JGL 2021/15 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 d'abril de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 27/04/2021 13:30h Publicat el: 04/05/21 15:14h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/14 Ordinària 20/04/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Declarar que es procedent aplicar la bonificació de l'ICIO en la llicència d'obres menors OMe 2021/161, C. Garraf 10
2.2 Concedir llicència de parcel·lació IUR2100009, Can Sallent 14 i carrer Serra Barona 1
2.3 Canvi no substancial exp.1852 Ronda Tolosa,14 fabricació de cargols i articles derivats del filferro
3.- Regidoria d'Economia
3.1 Aprovar modificació tarifes preu públic per la prestació de serveis socioculturals
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Iniciar la licitació del Servei d’impressió i d’encartament de publicacions publicitàries o comercials del setmanari municipal d’informació L’Actual, per procediment obert i tramitació ordinària, CONT2100037
5.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta