Sessió JGL 2021/14 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 d'abril de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 20/04/2021 13:30h Publicat el: 27/04/21 15:26h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/13 Ordinària 13/04/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovació de Projecte executiu obra d'ampliació de mòduls semafòrics per a invidents.
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2000038, C. Camamilla 5
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2000036, C. Arbrells 4
2.4 Concedir llicència de parcel·lació IUR2100017, C. Santa Margarida núm. 15-17-19-21, avinguda Castellar núm. 30-32-34-36
2.5 Declarar innecessària la tramitació de parcel·lació núm. IUR1800074, Can Borrell.
2.6 Aprovar l’alta de la llicència del gual de la finca situada al carrer Arbreda 50-64
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència Obres Via Pública, BARCELONA, DE C. 143 URBÀ
3.2 Llicència Obres Via Pública núm. 2021-6102
3.3 Llicència Obres Via Pública núm. 2021-6048
4.- Assumptes sobrevinguts
 
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo