Sessió JGL 2021/13 Ordinària de Junta de Govern Local del 13 d'abril de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 13/04/2021 13:30h Publicat el: 20/04/21 14:34h

Observacions de la sessió:

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/12 Ordinària 30/03/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000038, C. Espígol 19
2.2 Declarar que es procedent aprovar la bonificació del 95% de l'ICIO de la llicència d'obres menors OMe 2021/58, C. Agustí Bartrà 6
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència Obres via Pública núm. 2021-5591
3.2 Llicència Obres via Pública VINYES, DE LES C. 10 EL BALCÓ
4.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo