Sessió JGL 2021/12 Ordinària de Junta de Govern Local del 30 de març de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 30/03/2021 13:30h Publicat el: 13/04/21 14:07h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/11 Ordinària 23/03/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres majors OMA1900031, C. Camamilla 16
2.2 Suspendre l'execució de les obres amb llicència OMA1900030 per la renúncia de l'arquitecte tècnic
2.3 Aprovar la correcció de l'error en les característiques de la llicència d'obres OMA1900006, C. Pinasses 14
2.4 Projecte d'Instal·lació Fotovoltaica connectada a xarxa per autoconsum de 21,775kWp sobre coberta del Edifici Mirador de Castellar del Vallés.
3.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
3.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès amb l’associació ‘Sala Puigverd’, per a la realització, promoció i desenvolupament de les activitats de neurorehabilitació pediàtrica integral.
4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Pròrroga contracte de subministrament material d'oficina, procediment obert simplificat abreujat, CONT1900068
4.2  Primera pròrroga contracte de Servei de suport i de manteniment de les aplicacions informàtiques SPAI Sical i SPAI Elector, procediment negociat sense publicitat, CONT1900004
4.3 Aprovar la pròrroga del contracte de servei de prevenció aliè de riscos laborals a l'ajuntament de Castellar del Vallès (CONT1900022)
5.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo