Sessió JGL 2021/11 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de març de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 23/03/2021 13:30h Publicat el: 07/04/21 14:06h

Observacions de la sessió:

 

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/10 Ordinària 16/03/2021
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar la llicència de primera ocupació parcial de la llicència d'obres majors OMA1600035, C. Matadepera 40
 3.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
3.1 Error material de les bases que han de regir el procés de selecció per a proveir en propietat una plaça vacant de personal funcionari, tècnic/a superior en Dret, inclosa a l'oferta pública d'ocupació 2019 (OPO 2019-4).
 4.- Assumptes Sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo