Sessió JGL 2021/10 Ordinària de Junta de Govern Local del 16 de m...

Sessió JGL 2021/10 Ordinària de Junta de Govern Local del 16 de març de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 16/03/2021 13:30h Publicat el: 23/03/21 15:36h

Observacions de la sessió:

 
1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/9 Ordinària 09/03/2021
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000033, C. Puigverd núm. 3, 1r-4a
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2000027, C. Muronell 24
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2000029, C. Sajolida 25
3.-Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicencia Obres via Pública núm. 2021-3685
3.2 Llicencia Obres Via Pública núm. 2021-4226
4.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
4.1 Aprovar l’adhesió a les bases per a la gestió i desenvolupament del programa “Servei Local de Teleassistència” de la Diputació de Barcelona pels anys 2021 a 2024.
5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1 Adjudicar el Subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, de fonts connectades a la xarxa d’aigua amb sistema d’osmosi inversa, amb instal·lació, higienització, manteniment i desinstal·lació incloses, destinades a equipaments municipals, procediment obert simplificat abreujat, tramitació ordinària, CONT2000103
6.- Assumptes Sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta