Sessió JGL 2021/09 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de ma...

Sessió JGL 2021/09 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de març de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 09/03/2021 13:30h Publicat el: 17/03/21 15:01h

Observacions de la sessió:

1. Aprovació acta anterior
JGL2021/8 Ordinària 02/03/2021
2. Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
2.1 Llicència Obres Via Pública núm. 2021-3520
3. Regidoria de Projectes Urbans
3.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000022, C. Baixada de Palau 22
3.2 Concedir llicència d'obres majors OMA2000035, C. Catalunya 81
3.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2000021, C. Olleta 25
3.4 Concedir llicència d'obres majors OMA2000018, C. Retir 4-6
4. Regidoria de Cicles de Vida
4.1 Aprovar la minuta del conveni de col·laboració de l’Ajuntament, l’Escola de Monitors de Barcelona i l’alumne per a la realització de la formació pràctica de l’especialitat d’activitats en el lleure, així com dels dos annexos.
5. Regidoria de Serveis Generals
5.1 Iniciar la licitació del servei de prevenció i control de la legionel·losi en instal·lacions i equipaments municipals de Castellar del Vallès (CONT2000021)
5.2 Iniciar la licitació del servei de control de plagues en l'espai públic i la xarxa de clavegueram i pluvials pública de Castellar del Vallès (CONT2100022)
6. Regidoria d'Organització i Recursos Humans
6.1 Resum numèric general municipal del Padró d'Habitants, a 1-1-2021
7. Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta