Sessió JGL 2021/08 Ordinària de Junta de Govern Local del 2 de març de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 02/03/2021 13:30h Publicat el: 09/03/21 15:45h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/7 Ordinària 23/02/2021
2. Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d’obres majors OMA1800022, Av. Can Font 29
2.2 Aprovar projecte d'obres de "MILLORA DE LA SEGURETAT I SENYALITZACIÓ DEL CAMÍ DEL RIU"
3. Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència Obres Via Pública núm. 2021-1941
4. Regidoria de Transició Ecològica
4.1 Aprovar el conveni  de col·laboració entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Castellar del Vallès i La Vallesana, SA, per a la millora de les comunicacions mitjançant els serveis regulars de transport públic de viatgers per carretera al municipi.
5. Regidoria de Serveis Generals
5.1 Adjudicar la concessió de domini públic per a la rehabilitació i explotació del restaurant a l'equipament esportiu de l'Airesol D (CONT2000009)
6. Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo