Sessió PLE 2021/3 Ordinària de Ple Municipal del 23 de febrer de 2021

Ple Municipal - Ordinària 23/02/2021 19:00h Publicat el: 21/04/21 15:13h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva
1.- Aprovació acta anterior.-
PLE2021/2 Ordinària 26/01/2021
2.- Donar compte de les resolucions d’Alcaldia (de la núm. 56 a la 178).-
3.- Donar compte de l'informe del període mitjà de pagament, quart trimestre de 2020.-
4.- Donar compte de l'informe de seguiment del pla d'ajust, any 2020.-
5.- Donar compte relació contractacions d'urgència.-
6.- Aprovar el protocol addicional per a 2021 del conveni subscrit amb Fundació Privada Obra Social Benèfica de Castellar del Vallès.-
7.- Aprovació inicial modificació 1/2021 de la plantilla del personal al servei de l'ajuntament.-
8.- Aprovació de la modificació 1/2021 de la relació de llocs de treball.-
9.- Resoldre discrepàncies amb la Intervenció, expedient de modificació de la quantia del complement de productivitat (especial rendiment) del personal al servei de l'ajuntament.-
10.- Assumptes sobrevinguts.-
b) Part deliberativa i de control
11.- Moció presentada pel Grup municipal ERC de la campanya contra el quart cinturó en relació a la caducitat de l'expedient ambiental del tram Terrassa-Granollers.-
12.- Moció presentada pel Grup municipal ERC per la tinença d'habitatge d'emergència habitacional i d'un protocol d'actuació municipal.-
13.- Moció presentada pel grup municipal d'ERC - Llibertat Pablo Hasél.-
14.- Proposicions i mocions sobrevingudes.-
15.- Precs i preguntes.-

 

Convocatòria
Acta
Google+
  0h 00' 44'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  0h 03' 06'' 2 Intervencions Copia hipervincle
  0h 06' 30'' 1 Intervencions Copia hipervincle
  0h 42' 54'' 0 Intervencions Copia hipervincle
  2h 03' 33'' 3 Intervencions Copia hipervincle