Sessió JGL 2021/07 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de f...

Sessió JGL 2021/07 Ordinària de Junta de Govern Local del 23 de febrer de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 23/02/2021 13:30h Publicat el: 02/03/21 14:59h

Observacions de la sessió:

 

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/6 Ordinària 16/02/2021
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000034, Ctra. Sentmenat 114 L1D
2.2 Aprovar el projecte tècnic de "Millora acústica del pavelló Dani Pedrosa"
 3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Adjudicar el  contracte d'obres de "Millora de la xarxa viaria municipal al polígon Can Carner " (CONT20000128)
3.2 Adjudicar el contracte  de " serveis de Treballs auxiliars i control d'accessos de les instal·lacions esportives municipals " (CONT2000112)
 4.- Regidoria d'Activitat Econòmica
4.1 Adhesió al  programa Reempresa, per la consolidació i desenvolupament de la compravenda d’empreses en l’àmbit territorial d’actuació del punt local Reempresa de l’Ajuntament de Sabadell.
 5.- Assumptes sobrevinguts

 

 

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta