Sessió JGL 2021/06 Ordinària de Junta de Govern Local del 16 de f...

Sessió JGL 2021/06 Ordinària de Junta de Govern Local del 16 de febrer de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 16/02/2021 13:30h Publicat el: 23/02/21 15:41h

Observacions de la sessió:

  
 1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/5 Ordinària 09/02/2021
 2. Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
2.1 Aprovar la continuïtat de l'adhesió al programa Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona pel període comprés de l’1 de gener fins el 30 d’abril de 2021 (ambdues dates incloses).
 3.- Regidoria de Projectes Urbans
3.1 Aprovació inicial del projecte corresponent a la obra PLANTACIÓ DE L'ARBRAT VIARI AL NUCLI URBÀ.
3.2 Aprovació del projecte corresponent a "La instal·lació de 7 càmeres de videovigilància pel control de contenidors de residus a la via pública".
3.3 Aprovació inicial del projecte corresponent a obres de RENOVACIÓ DE PAVIMENTS A LES ÀREES RESIDENCIALS DEL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLES.
3.4 Aprovació inicial del projecte corresponent a OBRES DE MILLORA DE FERMS AL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLES.
3.5 Aprovació inicial del projecte corresponent a OBRES DE MILLORA DE FERMS ALS POLÍGONS INDUSTRIALS A CASTELLAR DEL VALLÈS.
 4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-2151
4.2 Llicència Obres Via Pública núm. 2021-2091
4.3 Llicència Obres Via Pública núm. 2021-1844
4.4 Llicència Obres Via Pública núm. 2021-1247
 5.-  Regidoria de Serveis Generals
5.1 Iniciar la licitació del projecte adaptat  d'obres de construcció dels nous  vestidors del camp de futbol _Joan Cortiella Can Serrador(CONT2000110)
5.2 Adjudicar el procediment negociat sense publicitat amb tramitació ordinària del Servei de manteniment i de suport tècnic de les aplicacions informàtiques del SIG i de l’AE, Exp. CONT2000086
5.3 Adhesió a la segona  pròrroga de l’Acord marc del servei de manteniment d’aparells elevadors i de subministrament d’elements substitutius  amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.02) CONT1800030
5.4 Adhesió a la segona pròrroga del contracte basat (Exp. 2018.02-D1) en l’Acord marc de subministrament de gas natural amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2018.02), CONT1800227
5.5 Adjudicar el Servei de suport a la redacció dels mitjans de comunicació de titularitat municipal en l’àmbit esportiu, procediment obert tramitació ordinària, CONT2000115
 6.- Assumptes sobrevinguts

 

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta