Sessió JGL 2021/05 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de fe...

Sessió JGL 2021/05 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de febrer de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 09/02/2021 00:00h Publicat el: 16/02/21 20:05h

Observacions de la sessió:

 

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/4 Ordinària 02/02/2021
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar projecte municipal d'obres de reforma del Casal de gent gran de la plaça Major.
2.2 Aprovació de Projecte per a la instal·lació de punts de càrrega de vehicle elèctric.
2.3 Aprovació del projecte d'enderroc d'un habitatge entre mitgeres del carrer Canyelles, núm. 36
2.4 Acceptació del desistiment de la sol·licitud de llicència d'obres majors OMA2000002, Ptge. Virreina 26
 3.- Regidoria de Transició Ecològica
3.1 Aprovar la incorporació del titular de la llicència de taxi núm. 7 al conveni amb l’Associació Ràdio Taxi Castellar, per la prestació l’any 2021 del servei de transport a la demanda amb taxi entre el nucli urbà de Castellar del Vallès i les urbanitzacions Can Font i Ca n’Avellaneda.
 4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 Llicència Obres Via Pública núm. 2021-299
 5.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
5.1 Aprovar la minuta de l’Addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre el Departament de Treball, Afers socials i Famílies i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat.
 6.- Regidoria d'Organització i Recursos Humans
6.1   Aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el procés de selecció per proveir en propietat una plaça vacant personal laboral auxiliar administratiu, lloc de treball auxiliar informador/a prevista a l'Oferta Pública Ocupació 2019.
 7.- Regidoria d'Activitat Econòmica
7.1 Conveni de col·laboració relatiu a la cooperació entre els Ajuntaments de Sabadell, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Sant Quirze del Vallès per a l’execució conjunta del programa “ Serveis consolidats a l’emprenedoria i l’empresa”
 8.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta