Sessió JGL 2021/04 Ordinària de Junta de Govern Local del 2 de fe...

Sessió JGL 2021/04 Ordinària de Junta de Govern Local del 2 de febrer de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 02/02/2021 13:30h Publicat el: 09/02/21 18:38h

Observacions de la sessió:

 

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/3 Ordinària 26/01/2021
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Canvi no substancial exp.1997-2006 c. Solsonès,58 fabricació de productes acabats en matèries plàstiques
2.2 Aprovació de la consideració d'obra ordinària municipal, del projecte d'obres "construcció d'una marquesina a l'institut de formació professional de la família agrària"
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2000030, C. Major 98
2.4 Concedir llicència d'obres majors OMA1900030, C. Can Sallent 6
2.5 Aprovació inicial projecte municipal d'obres  d'Eliminació del fibrociment i instal·lació fotovoltaica a la coberta de l'Espai Tolrà.
2.6 Aprovació del projecte de millora del vestíbul de la Policia Municipal
2.7 Aprovació inicial del projecte corresponent a obres de reurbanització i supressió de barreres arquitectòniques a l’eixample de Castellar del Vallès - carrer Barcelona.
 3.- Regidoria d'Habitatge
3.1 Aprovar la minuta de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, relatiu a la borsa de mediació per a l’any 2021
3.2 Aprovar la minuta de l’addenda de pròrroga del conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de Castellar del Vallès, relatiu al programa de mediació per al lloguer social per a l’any 2021
 4.- Regidoria de Transició Ecològica
4.1   Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Castellar del Vallès i l'Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes de Castellar del Vallès de cessió de l’ús de la plaça de les Oliveres.
 5.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta