Sessió JGL 2021/03 Ordinària de Junta de Govern Local del 26 de gener de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 26/01/2021 13:30h Publicat el: 02/02/21 16:24h

Observacions de la sessió:

 

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/2 Ordinària 19/01/2021
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 PRP2021/86   Declaració de caducitat procediment sancionador bar Mercat Municipal i nova incoació sancionador
 3.- Regidoria de Transició Ecològica
3.1 PRP2021/30   Aprovació de la pròrroga i quarta addenda del conveni amb Associació Ràdio-Taxi Castellar per al transport de viatgers a Can Font i Ca n'Avellaneda, per a l'any 2021.
 4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1 PRP2021/82   Llicència Obres Via Pública núm. 2021-223
4.2 PRP2021/83   Llicència Obres Via Pública núm. 2021-606
4.3 PRP2020/2042   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-15906
 5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1 PRP2021/26   Inici de licitació del Subministrament en la modalitat d’arrendament sense opció de compra, de fonts connectades a la xarxa d’aigua amb sistema d’osmosi inversa, amb instal·lació, higienització, manteniment i desinstal·lació incloses, destinades a equipaments municipals, CONT2000103
 6.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo