Sessió JGL 2021/02 Ordinària de Junta de Govern Local del 19 de gener de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 19/01/2021 13:30h Publicat el: 27/01/21 13:43h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2021/1 Ordinària 12/01/2021
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000032, C. Passeig 61
 3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Adhesió a l’Acord marc de subministrament de parcs infantils i mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2017.05) i aprovar la contractació a l’adjudicatària del lot 1.2 àrees de joc infantil de fusta de 4 elements, CONT2000143
 4.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo