Sessió JGL 2021/01 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de g...

Sessió JGL 2021/01 Ordinària de Junta de Govern Local del 12 de gener de 2021

Junta de Govern Local - Ordinària 12/01/2021 13:30h Publicat el: 19/01/21 15:13h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/38 Ordinària 22/12/2020
 2.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
2.1   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-16225
 3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1   Inici de licitació del Servei de manteniment i suport tècnic de les aplicacions informàtiques del Sistema Informació Geogràfica (SIG) i Administració electrònica (AE), procediment  negociat sense publicitat, tramitació ordinària, CONT2000086
3.2   Pròrroga del contracte de servei per a la gestió i programació de cinema i projeccions audiovisuals a l'auditori Miquel Pont a Castellar del Vallès (CONT1600077)
 4.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta