Sessió JGL 2020/38 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de d...

Sessió JGL 2020/38 Ordinària de Junta de Govern Local del 22 de desembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 22/12/2020 13:30h Publicat el: 13/01/21 10:23h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/37 Ordinària 15/12/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar les modificacions substancials i el canvi de titularitat de la llicència d'obres OMA2000024, C. Major 66-68
2.2 Concedir canvi de titularitat de la llicència d'obres majors OMA1900021, C. Major 104-108
2.3 Autoritzar la pròrroga extraordinària de la llicència d'obres O-050052, C. Jeies 17
2.4 Aprovar prèviament el projecte d’actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable per a la rehabilitació de la Masia de Can Carner (PAE)
2.5 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres OMA1900025, C. Martiri 12
2.6 Concedir llicència d'obres majors OMA2000017, C. Santa Margarida 25
2.7 Concedir llicència d’obres majors OMA1900006, C. Pinasses 14
 3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1 Adjudicar el Servei d’actuacions d’atenció i integració a les persones nouvingudes, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, CONT2000108
3.2 Adhesió a la pròrroga excepcional del contracte derivat 2015.05-D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU (exp. 2015.05.D01), CONT1900149
3.3 Iniciar la licitació del contracte d’obres de “Millora de la xarxa viària al polígon de Can Carner (CONT2000128)
 4.- Regidoria d’Economia
4.1 Donar per justificada subvenció a Agrupació de Defensa Forestal de Castellar del Vallès, codi 19/A2/0004
4.2 Donar per justificada subvenció a Antonio Martínez Andreo (Museu de l'Antoni), codi 19/D7/0026
4.3 Donar per justificada subvenció a Asociación de Concesionarios del Mercado Municipal de Castellar del Vallès, codi 19/E3/0001
4.4 Donar per justificada subvenció a Associació Club Cinema Castellar Vallès, codi 19/D7/0027
4.5 Donar per justificada subvenció a Associació Coral Pas a Pas, codi 19/C4/0011
4.6 Donar per justificada subvenció a Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Castellar del Vallès, codi 19/B5/0001
4.7 Donar per justificada subvenció a Associació d'Empresaris de Castellar del Vallès, codi 19/E3/0003
4.8 Donar per justificada subvenció a Club Bàsquet Castellar, codi 19/D8/0017
4.9 Donar per justificada subvenció a Fundació Privada Atendis, codi 19/C4/0008
4.10 Donar per justificada subvenció a Grup Il·lusió, codi 19/D7/0028
4.11 Donar per justificada subvenció a Servei a la Natura de Castellar del Valles, codi 19/A2/0003
4.12 Donar per justificada subvenció a Suport Castellar Salut Mental, codi 19/C4/0010
4.13 Donar per justificada subvenció a Unió Esportiva Castellar, codi 19/D8/0016
4.14 Donar per justificada subvenció a Vilabarrakes, codi 19/C5/0002
4.15 Aprovar la refosa de les tarifes dels preus públics per a 2021
 5.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta