Sessió PLE2020/13 Ordinària de Ple Municipal del 21 de desembre d...

Sessió PLE2020/13 Ordinària de Ple Municipal del 21 de desembre de 2020

Ple Municipal - Ordinària 21/12/2020 19:00h Publicat el: 28/01/21 09:52h

Observacions de la sessió:

a) Part resolutiva
 1.- Aprovació acta anterior.-
PLE2020/12 Ordinària 24/11/2020
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia (de la número 1227  a la 1391).-
3.- Aprovar el compte general de l'exercici 2019.-
4.- Aprovació de la modificació 2/2020 de la relació de llocs de treball i la refosa amb efectes de l'1 de gener de 2021.-
5.- Assumptes sobrevinguts.-
b) Part deliberativa i de control
 6.- Moció del grup municipal de Som de Castellar-PSC en commemoració del dia internacional de les persones amb diversitat funcional.-
7.- Moció del grup municipal ERC - Suport al comerç local.-
8.- Proposicions i mocions sobrevingudes.-
9.- Precs i preguntes.-

 

  Anar als documents
  0h 01' 15'' 0 Intervencions
  0h 03' 40'' 4 Intervencions
  0h 47' 59'' 8 Intervencions
  1h 08' 37'' 0 Intervencions
  1h 08' 54'' 3 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta