Sessió JGL 2020/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de d...

Sessió JGL 2020/37 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de desembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 15/12/2020 13:30h Publicat el: 22/12/20 15:22h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/36 Ordinària 09/12/2020
 2.- Regidoria de Transició Ecològica
2.1   Modificació del conveni de col·laboració amb Humana Fundación Pueblo para Pueblo.
 3.- Regidoria de Projectes Urbans
3.1   Aprovar la modificació de l'ocupació de la via pública de les obres majors OMA2000007, C. Mina 78-84
 4.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
4.1   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-15661
 5.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
5.1   Aprovar la minuta de l’ampliació de l’Addenda complementària al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Castellar del Vallès en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació a l’impacte social de la pandèmia de COVID-19 a les persones sense llar, les persones demandants de protecció internacional i els joves en situació de carrer.
 6.- Regidoria de Serveis Generals
6.1   Aprovar la pròrroga del contracte per al servei de Gestió de projectes de participació juvenil adreçat a joves de 14 a 29 anys, CONT1800121
 7.- Regidoria d'Economia
7.1   Estimar recurs de reposició presentat per Parròquia de Sant Esteve en Castellar del Vallès (Càritas Castellar), contra acord de revocació parcial de la subvenció amb codi 19/C4/0007
 8.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta