Sessió JGL 2020/36 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de de...

Sessió JGL 2020/36 Ordinària de Junta de Govern Local del 9 de desembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 09/12/2020 13:30h Publicat el: 15/12/20 15:42h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/35 Ordinària 01/12/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovació inicial projecte d'obres "INSTAL.LACIÓ DE BARANES DE PROTECCIÓ A DIVERSOS ESPAIS AL MUNICIPI DE CASTELLAR DEL VALLÈS"
2.2 Aprovar la renúncia de la llicència d'obres OMA1600006, C. Sant Miquel de Toudell 6, retornar aval i anul·lar ICIO
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-15101
3.2 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-15250
3.3 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-15358
3.4 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-14462
 4.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
4.1 Aprovar la minuta de l’ampliació de l’Addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Castellar del Vallès en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.
 5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1 Aprovar l’adhesió a la Central de Contractació del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, per a la prestació del servei recollida específica de les residències de gent gran als municipis del Vallès Occidental CONT2000142

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta