Sessió JGL 2020/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 de de...

Sessió JGL 2020/35 Ordinària de Junta de Govern Local del 1 de desembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 01/12/2020 13:30h Publicat el: 09/12/20 16:14h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/34 Ordinària 24/11/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000023, C. Doctor Pere Portabella 42
2.2 Aprovar les liquidacions de les taxes referent al tràmit del Pla de Millora Urbana Can Carner Sud (PMU-02), projecte d'urbanització i de reparcel·lació.
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-14650
 4.- Regidoria d'Economia
4.1 Aprovació concessió subvencions a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament, per a l'any 2020
 5.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta