Sessió JGL 2020/34 Ordinària de Junta de Govern Local del 24 de novembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 24/11/2020 13:30h Publicat el: 01/12/20 14:24h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/33 Ordinària 17/11/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Bonificació de l’ICIO de les obres menors OMe 5848, C. Sant Jaume 12
2.2   Correcció error núm. NIF acord JGL 10/11/20, de la llicència d'obres majors OMA2000001
2.3   Aprovar l’alta de la llicència del gual de les finques situades al carrer Terra Alta, 29 i Priorat, 30
2.4   Desistiment de la sol·licitud d’alta de la llicència de gual, del local situat al carrer Catalunya, 70, local 2.
2.5   Denegar la sol·licitud de senyalització d'un contragual al c Espígol,1
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-13489
3.2   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-14319
 4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1   Inici de licitació del Servei de suport a la redacció dels mitjans de comunicació de titularitat municipal en l’àmbit esportiu, procediment obert tramitació ordinària, CONT2000115
 5.- Assumptes sobrevinguts
 
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Convocatòria
Acta
Google+
  No hi ha índex de vídeo