Sessió JGL 2020/33 Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de n...

Sessió JGL 2020/33 Ordinària de Junta de Govern Local del 17 de novembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 17/11/2020 13:30h Publicat el: 24/11/20 16:32h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/32 Ordinària 10/11/2020
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Baixa de llicència de gual del c Sant Miquel, 48
2.2 Aprovar les modificacions substancials de la llicència d'obres majors OMA2000003, C. Mina 22
2.3 Aprovar l'alta de la llicència de gual del c Bassetes, 35
2.4 Canvi no substancial exp.20180067 c conca de Barberà,25
2.5 Canvi no substancial exp.20051926 dipòsit controlat de terres i runes de la construcció
3.- Regidoria d'Habitatge
3.1 Correcció de l'errada material en l’acord de la JGL de 27/10/2020 relatiu a l’adjudicació directa del contracte privat d’arrendament de l’habitatge situat al carrer  Roger de Llúria, 8 1er.
4.- Regidoria de Cultura
4.1 Aprovar el Protocol d’adhesió al circuit de la xarxa d’Espais Escènics Municipals de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona per al període 2021-2024 i sol·licitar la seva adhesió per part de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. 
5.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta