Sessió JGL 2020/32 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de n...

Sessió JGL 2020/32 Ordinària de Junta de Govern Local del 10 de novembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 10/11/2020 13:30h Publicat el: 18/11/20 12:10h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/31 Ordinària 03/11/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Concedir llicència d'obres majors OMA2000001, C. Montcada 65-67 i Catalunya 85-87
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-13520
3.2 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-13181
 4.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
4.1 Aprovar la minuta del conveni marc de col·laboració interadministrativa entre el Consell Comarcal del Vallès Occidental i 21 Ajuntaments de la Comarca del Vallès Occidental pel cofinançament dels EAIA pels anys 2020-2023.
 5.- Regidoria de Serveis Generals
5.1 Aprovar la pròrroga del contracte per al servei de transport adaptat per a persones amb discapacitat reconeguda a centres especialitzats de la Xarxa pública del Vallès Occidental, procediment Obert, tramitació ordinària, CONT1800199
 6.- Regidoria d'Economia
6.1 Aprovar modificacions tarifes preu públic per la prestació de serveis socioculturals
 7.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta