Sessió JGL 2020/31 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de no...

Sessió JGL 2020/31 Ordinària de Junta de Govern Local del 3 de novembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 03/11/2020 13:30h Publicat el: 10/11/20 14:43h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/30 Ordinària 27/10/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Aprovació del projecte adaptat d'obres de construcció de nous vestidors al Camp de Futbol - Joan Cortiella - Can Serrador - Modificat (CONT2000110)
2.2   Aprovació inicial amb caràcter d'urgència del projecte d'obres  "Reparació esllavissada camí de Canyelles" (CONT2000124)
 3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1   Aprovar la segona pròrroga del contracte per al servei de sonorització i il·luminació dels actes organitzats per l’Ajuntament o amb el seu suport, CONT1700107
3.2   Aprovar la segona pròrroga del contracte de Servei d’atenció psicològica per a dones i els/les seus/seves fills/filles (“Psicodona”-“Psicoinfància”), CONT1800230
3.3   Iniciar la licitació del contracte de servei de treballs auxiliars i control d'accessos de les instal·lacions esportives municipals (IEM) a Castellar del Vallès.(CONT2000112)
 4.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta