Sessió JGL 2020/30 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 d'oc...

Sessió JGL 2020/30 Ordinària de Junta de Govern Local del 27 d'octubre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 27/10/2020 13:30h Publicat el: 03/11/20 15:39h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/29 Ordinària 20/10/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovar definitivament el projecte de reparcel·lació  referent al Pla de millora urbana “Can Carner Sud” PMU-02
2.2 Aprovar l'alta de la llicència de gual del c Josep Anselm Clavé, 11A
2.3 Aprovació inicial amb caràcter d'urgència del projecte "Millores Auditori i Sala Petit Format Auditori"
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Llicència Obres Via Pública núm. 2020-13120
 4.- Regidoria de Serveis Generals
4.1 Adjudicar el contracte d'obres per a la millora de les places municipals : Plaça dels Horts, plaça Mas Romeu, Espais públics situats al carrer Alemanya i franja entre Irlanda i Suècia, i espai públic ubicat al carrer de Can Juliana (CONT2000030)
4.2 Adjudicar el contracte de servei per a desenvolupar el projecte educatiu adreçat a joves de 15 a 18 anys des de l'àmbit professionalitzador (CONT2000064)
4.3 Inici de licitació del Servei de manteniment d'aparells desfibril·ladors externs automàtics de titularitat municipal DEA, procediment Obert Simplificat Abreujat, tramitació ordinària, CONT2000004
4.4 Inici de licitació del Servei d’actuacions d’atenció i integració a les persones nouvingudes, mitjançant procediment obert i tramitació ordinària, CONT2000108
 5.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta