Sessió PLE2020/11 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2020

Sessió PLE2020/11 Ordinària de Ple Municipal del 20 d'octubre de 2020

Ple Municipal - Ordinària 20/10/2020 19:00h Publicat el: 02/12/20 16:36h

Observacions de la sessió:

  A) Part Resolutiva
1.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari al 20 d'octubre
2.- Aprovació acta anterior
PLE2020/9 Ordinària 29/09/2020
3.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 968 a la 1075
4.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia, núm. 1046/2020 de 7 d'octubre, en relació al canvi de denominació de la Regidoria de Diversitat i Polítiques Inclusives
5.- Donar compte de la resolució d'Alcaldia, núm. 1048/2020 de 7 d'octubre, en relació a la modificació de delegacions de competències en regidors i regidores i aprovació del Text refós.
6.- Aprovació d’un servei en record dels nonats al Cementiri municipal proposat per l’empresa concessionària GESTIÓ INTEGRAL CEMENTIRIS DE NOMBER, SL de col·locació d’una figura en forma d’estel dins d’un espai singular i delimitat del recinte del Cementiri municipal de Castellar del Vallès.
7.- Aprovació inicial modificació ordenança d'intervenció d'espectacles públics i activitats recreatives
8.- Aprovar provisionalment la modificació d'ordenances fiscals per a 2021
9.- Aprovar inicialment el pressupost i la plantilla per a 2021
10.- Aprovar inicialment la primera modificació de l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari, per la prestació dels serveis de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis funeraris de caràcter local
11.- Aprovar inicialment la primera modificació de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions per a facilitar la mobilitat per raó d'estudis
12.- Assumptes sobrevinguts
B) Part deliberativa i de control
13.- Moció grup municipal Cs - Per donar l'opció als pares de demanar la jornada contínua en els centres educatius escolars
14.- Moció grup municipal Cs - Per garantir la conciliació de les famílies amb menors d'edat escolar en circumstàncies excepcionals relacionades amb l'emergència sanitària de la COVID-19
15.- Moció del grup municipal de Som de Castellar - PSC - Contra l'assetjament masclista als centres educatius de Castellar
16.- Proposicions i mocions sobrevingudes
17.- Precs i preguntes

 

 

  Anar als documents
  0h 01' 37'' 0 Intervencions
  2h 19' 34'' 0 Intervencions
  2h 35' 33'' 0 Intervencions
  3h 17' 30'' 6 Intervencions
  3h 28' 50'' 17 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta