Sessió JGL 2020/29 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 d'oc...

Sessió JGL 2020/29 Ordinària de Junta de Govern Local del 20 d'octubre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 20/10/2020 13:30h Publicat el: 27/10/20 15:41h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/28 Ordinària 13/10/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Baixa de llicència de gual del c Espígol, 2
2.2   Acordar la caducitat i arxiu de l‘expedient de sol·licitud de baixa de gual de la finca situada al carrer Jeies, 21.
2.3   Acordar la caducitat i arxiu de l‘expedient de sol·licitud de modificació de gual de la finca situada al carrer Sabadell, 36
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-12550
3.2   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-12621
3.3   Llicència Obres via Pública núm. 2020-12752
 4.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta