Sessió JGL 2020/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 d'oct...

Sessió JGL 2020/27 Ordinària de Junta de Govern Local del 6 d'octubre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 06/10/2020 00:00h Publicat el: 13/10/20 15:14h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/26 Ordinària 29/09/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Concedir llicència d'obres majors OMA2000016, C. Arbreda 14-16
2.2   Concedir llicència d'obres majors OMA2000007, C. Mina 82
 3.- Regidoria de Serveis Generals
3.1   Aprovar la segona pròrroga del contracte de servei de suport d'intervenció socioeducativa del centre obert "Les tres Moreres" (CONT1700116)
 4.- Regidoria de Treball
4.1   Aprovar la minuta del conveni específic de col·laboració entre l'Ajuntament de Castellar del Vallès amb l’Ajuntament de Sant Llorenç Savall per a la prestació de serveis dins de l’àmbit de la intermediació laboral i l’ocupació local.
 5.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta