Sessió JGL 2020/24 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de s...

Sessió JGL 2020/24 Ordinària de Junta de Govern Local del 15 de setembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 15/09/2020 09:30h Publicat el: 22/09/20 14:07h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/23 Ordinària 08/09/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Donar de baixa d'ofici la llicència de gual duplicada del c Conca de Barberà, 25.
2.2   Aprovar l'alta  de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1700005 C/ Garrofers, 66-88A
2.3   Aprovar l'alta de la llicència de gual informada en inspecció d'us i ocupació OMA1700026 C/ Puig de la Creu, 20B
2.4   Aprovar l'alta de la llicència de gual en relació a la llicència d’obres OMA1700022, de la finca situada al carrer Arbreda, 32-48.
2.5   Baixa de llicència de gual del c Agustina d'Aragó, 13
2.6   Aprovar l'alta de la llicència de gual, en relació a la llicència d’obres OMA1900001, situada a Roda Tolosa, 2-8, sol·licitada per Mercadona SA
2.7   Aprovar definitivament el  Projecte d'Urbanització referent al Pla de millora urbana “Can Carner Sud” PMU-02
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-10408
3.2   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-10473
3.3   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-10421
3.4   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-10481
3.5   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-10576
3.6   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-10910
3.7   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-10733
 4.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta