Sessió JGL 2020/23 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 de se...

Sessió JGL 2020/23 Ordinària de Junta de Govern Local del 8 de setembre de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 08/09/2020 09:30h Publicat el: 16/09/20 10:07h

Observacions de la sessió:

 1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/22 Ordinària 28/07/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Inici procediment aprovació projecte d'actuació específica (PAE) per la rehabilitació de la masia de Can Carner
2.2   Concedir llicència de divisió horitzontal IUR2000054, C. Ermot 4-4B
2.3   Concedir llicència de divisió horitzontal IUR2000017, C. Pont 14 i Ctra. Terrassa, 6
2.4   Aprovar les modificacions de la llicència d'obres majors OMA1900001, Rda. Tolosa, 2
 3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1   Llicència Obres Via Pública núm. 2020-9905
 4.- Assumptes sobrevinguts
 
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta