Sessió JGL 2020/22 Ordinària de Junta de Govern Local del 28 de j...

Sessió JGL 2020/22 Ordinària de Junta de Govern Local del 28 de juliol de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 28/07/2020 09:30h Publicat el: 18/09/20 14:35h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/21 Ordinària 21/07/2020
 2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1   Alta llicència de gual av Sant Esteve, 122
2.2   Concedir llicència de parcel·lació IUR1900117, C. Coma Grossa 35B
2.3   Iniciar el procediment per a l’aprovació del projecte de reparcel·lació  referent al Pla de millora urbana “Can Carner Sud” PMU-02
 3.- Regidoria d’Educació
3.1   Aprovar la minuta del conveni de col·laboració institucional de la Fundació Autònoma Solidària (FAS) amb l’Ajuntament de Castellar del Vallès en la participació en el projecte “Campus Ítaca” en la Universitat Autònoma de Barcelona.
 4.- Regidoria d'Atenció Social i Salut Pública
4.1   Aprovar la minuta de l’addenda al Contracte programa entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Castellar del Vallès en matèria de serveis socials, altres programes i serveis relatius al benestar social i polítiques d’igualtat per a la implementació de mesures extraordinàries en relació amb l’impacte social de la pandèmia de la COVID-19 durant l’exercici 2020.
 5.- Regidoria d'Economia
5.1   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Atenció Social, Diversitat i Polítiques Inclusives
5.2   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Sallut Animal
5.3   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Gent Gran
5.4   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Medi Ambient
5.5   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Educació
5.6   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Joventut
5.7   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Feminisme
5.8   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cultura
5.9   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit d'Esports
5.10   Aprovació concessió subvencions a entitats sense afany de lucre, àmbit de Cooperació, Solidaritat, Nova Ciutadania i Voluntariat (activitats de sensibilització)
5.11   Aprovació concessió subvenció a Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat de Castellar del Vallès
5.12   Aprovació concessió subvenció a Servei a la Natura de Castellar del Vallès
5.13   Aprovació concessió subvenció a Agrupació de Defensa Forestal de Castellar del Vallès
5.14   Aprovació concessió subvenció a Parròquia de Sant Esteve en Castellar del Vallès (Càritas Castellar)
5.15   Aprovació concessió subvenció a Fundació Privada Atendis
5.16   Aprovació concessió subvenció a Cruz Roja Española
5.17   Aprovació concessió subvenció a Suport Castellar Salut Mental
5.18   Aprovació concessió subvenció a Associació Coral Pas a pas
5.19   Aprovació concessió subvenció a Associació Centre d'Estudis de Castellar del Vallès - Arxiu d'Història
5.20   Aprovació concessió subvenció a Associació Club Cinema Castellar Vallès
5.21   Aprovació concessió subvenció a Grup Il·lusió
5.22   Aprovació concessió subvenció a Unió Esportiva Castellar
5.23   Aprovació concessió subvenció a Club Bàsquet Castellar
5.24   Aprovació concessió subvenció a Associació de Comerciants de Castellar del Vallès
5.25   Aprovació concessió subvenció a Associació d'Empresaris de Castellar del Vallès
5.26   Aprovació concessió subvencions a activitats de comerç al detall i de serveis, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19
5.27   Aprovació concessió subvencions a promotors d'activitats dins el programa "Activitats estiu 2020, estiu enriquit", per a adaptar-se als requeriments excepcionals derivats de la pandèmia de la COVID-19
5.28   Donar per justificada subvenció a Parròquia de Sant Esteve en Castellar del Vallès (Càritas Castellar), codi 19/C4/0007
5.29   Donar per justificada subvenció a Cruz Roja Españla, codi 19/C4/0009
5.30   Donar per justificada subvenció a Associació Centre d'Estudis de Castellar del Vallès - Arxiu d'Història, codi 19/D7/0025
5.31   Donar per justificada subvenció a Esbart Teatral de Castellar del Vallès, codi 19/D7/0029
5.32   Donar per justificada subvenció a Associació de Comerciants de Castellar del Vallès, codi 19/E3/0002
 6.- Assumptes sobrevinguts
  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta