Sessió JGL 2020/21 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de j...

Sessió JGL 2020/21 Ordinària de Junta de Govern Local del 21 de juliol de 2020

Junta de Govern Local - Ordinària 21/07/2020 00:00h Publicat el: 16/09/20 09:30h

Observacions de la sessió:

 

1.- Aprovació acta anterior
JGL2020/20 Ordinària 14/07/2020
2.- Regidoria de Projectes Urbans
2.1 Aprovació memòria valorada obra de "Reparar coberta de l'escola Mestre Pla"
2.2 Concedir llicència d'obres majors OMA1900029, C. Virreina 14
2.3 Concedir llicència d'obres majors OMA2000011, C. Garraf 10
2.4 Correcció error numero de plantes de la llicència d'obres majors O-030145, C. Sant Iscle 34-36
3.- Regidoria d'Espai Públic i Manteniment
3.1 Aprovació de Projecte per a la instal·lació de 22 mòduls avisadors acústics semafòrics per a invidents
4.- Regidoria de Cultura
4.1 Aprovar la pròrroga del conveni per a la cessió d'ús espai municipal a l'entitat del municipi 'Esbart Teatral'.
5.- Assumptes sobrevinguts

 

  Aquesta sessió no conté vídeo
Document

Convocatòria

Acta