Sessió PLE2020/08 Ordinària de Ple Municipal del 21 de juliol de 2020

Sessió PLE2020/08 Ordinària de Ple Municipal del 21 de juliol de 2020

Ple Municipal - Ordinària 21/07/2020 00:00h Publicat el: 13/11/20 12:09h

Observacions de la sessió:

 

A) Part resolutiva
1.- Aprovació acta anterior
PLE2020/7 Ordinària 30/06/2020
2.- Donar compte de les resolucions d’alcaldia, de la número 666 a la 746
3.- Ratificar el decret d'avançar la celebració del PLE ordinari al 21 de juliol
4.- Donar compte, a efectes de la seva ratificació de la resolució d'alcaldia número 662 de data 22 de juny per comparèixer com a part codemandada en el recurs contenciós administratiu número 604/16.
5.- Donar compte l'informe trimestral sobre el compliment de l'article 104 bis de la Llei reguladora de les bases de règim local.
6.- Donar compte contractació laboral amb caràcter d'urgència.
7.- Aprovació increment massa salarial i modificació quantia complement de productivitat per a 2020.
8.- Autoritzar a l'AMTU a rebre, a compte del municipi de Castellar del Vallès, els pagaments de l’ATM de l’àrea de Barcelona resultants dels convenis de col·laboració entre ambdues entitats.
9.- Atorgament d'una Medalla de la Vila en comissió honorifica i de distincions_al CAP
10.- Aprovació Festes locals any 2021
11.- Assumptes sobrevinguts
B) Part deliberativa i de control
12.- Moció del grup JxC - per al desplegament de mesures efectives contra la segregació escolar a Castellar
13.- Precs i preguntes
 
  Anar als documents
  0h 04' 32'' 1 Intervencions
  0h 32' 43'' 3 Intervencions
  1h 16' 50'' 20 Intervencions
Document

Convocatòria

Acta